Abonnement 2020

Skandinavisk bransje- og fagtidskrift for varmebransjen, inkl. brann- og feiervesen

Utgiver: Alfheim Bladforlag, Skraneflaten 7 - 5252 Søreidgrend. Tlf. (0047) 55509760. Mob. (0047) 99631173. E-post: varmenytt@online.no

Kontonummer 65270507446. Innbetaling fra utland: IBAN NO9265270507446. Swift: NDEANOKK


Velkommen som abonnent!

Varmenytt-abonnement 2020-årgangen

 

Pris for hele årgangen 2020: Kr 1180,- (uansett land)

 

 

Gjør det enkelt: Send en e-post til varmenytt@online.no

og skriv f.eks. "Ønsker å abonnere på Varmenytt". 

 Abonnement er momsfritt, så faktura er ikke nødvendig. Men om du vil vi skal fakturere abonnementet, gjør vi selvsagt det.

 

Innbetaling fra utland: IBAN NO9265270507446 Swift: NDEANOKK

 

 

Utgivelsesplan

 

På hovedsiden finner du utgivelsesplanen.

 

2020-årgangen starter i april. Siste utgave 2019 utkommer like over nyttår 2020.

 

Betaler man midt i en årgangsperiode, kan man enten få ettersendt utkomne utgaver, eller så kan regningen reduseres så det svarer til antall utgitte blader.

 

Du kjøper Varmenytt "til inntekts ervervelse" - som et verktøy i ditt virke - så det er selvsagt fradragsberettiget i regnskapet.

 

 

 

Utgiver: Alfheim Bladforlag.

Ansvarlig redaktør: Per Gunnar Alfheim.

Adr. : Skraneflaten 7, 5252 Søreidgrend.

E-post: varmenytt@online.no

Mob. (0047) 99631173.

Kontonummer 65270507446.


Innbetaling fra utland:

IBAN NO9265270507446

Swift: NDEANOKKVarme-nyheter, fagtidskrift og bransjeblad, handler mest om ildsteder - ovner, peiser, peisinnsatser, skorsteiner / piper, men også andre alternative energikilder eller boligoppvarmingsmuligheter, som varmepumper, pelletsovner, solceller med mer. Varmebransjen har hatt bladet som sitt fag- og bransjeblad i hele 39 år. Siste 34 årene har ansvarlig redaktør vært Per Gunnar Alfheim / Alfheim Bladforlag. Tidsskriftet har vært heleid av ham siden 1985.