Markedsinfo 2020

Skandinavisk bransje- og fagtidskrift for varmebransjen, inkl. brann- og feiervesen

Utgiver: Alfheim Bladforlag, Skraneflaten 7 - 5252 Søreidgrend. Tlf. (0047) 55509760. Mob. (0047) 99631173. E-post: varmenytt@online.no

Kontonummer 65270507446. Innbetaling fra utland: IBAN NO9265270507446. Swift: NDEANOKK


UTGIVELSESPLAN

UTGAVE NR

MATERIELLFRISTER
28.02.2020

nr. 5-2019

17.02-2020

24.04.2020

nr. 1-2020

14.04-2020

26.06-2020

nr. 2-2020

15.06-2020

25.09-2020

nr. 3-2020

14.09-2020

20.11-2020

nr. 4-2020

10.11-2020

07.02-2021

nr. 5-2020

28.01.2021

 


ANNONSEPRISER

STØRRELSE AV A-4-FORMAT

BREDDE x HØYDE I MILLIMETER

4-FARGE - NORSKE KRONER

2/1-side (dobbelside)

        394         x       270

17.534,-  (Utfallende 423 x 297)

1/1-side

        184         x       270

12.990,-

1/2-side

        184         x       133

  9.129,-

1/4-side

          90         x       133

  6.885,-

1/8-side

          90         x         64,5

  4.774,-

Utfallende

        210         x       297

Ikke pristillegg

Andre varianter på forespørsel

NB! Om vi får materiell som ikke stemmer på centimeteren, er det null problem. Vi strekker og tilpasser det slik at det blir fint. Andre størrelser / b/h-forhold: Etter avtale - ikke tillegg i pris.


Rabatter: Det gis ikke rabatter tilfeldig til noen - alle behandles likt. Rabattmuligheter gjeldende for alle: 20 % ved serie på fem innrykk. Pristillegg: Baksiden: 10 % pristillegg. Utfallende annonser: Ikke pristillegg. Byråprovisjon: Etter avtale.

RABATTMULIGHET AV DE SJELDNE - ENESTE MULIGHET, OG LIK MULIGHET FOR ALLE


5 fortløpende  innrykk gir 20 % rabatt!  Rabatten gis på hver faktura etter hvert innrykk.Varme-nyheter, fagtidskrift og bransjeblad, handler mest om ildsteder - ovner, peiser, peisinnsatser, skorsteiner / piper, men også andre alternative energikilder eller boligoppvarmingsmuligheter, som varmepumper, pelletsovner, solceller med mer. Varmebransjen har hatt bladet som sitt fag- og bransjeblad i hele 39 år. Siste 34 årene har ansvarlig redaktør vært Per Gunnar Alfheim / Alfheim Bladforlag. Tidsskriftet har vært heleid av ham siden 1985.