Markedsinfo 2021

Abonnement:

Årsabonnement på Varmenytt koster kr. 1198,-. Send en e-post på varmenytt@online.no med adressen du ønsker bladet på, så ordner vi det. Bladet utkommer annen hver måned, med et litt lenger opphold på sommeren. Postlagt opplag er rundt 2200, og siden vi vet at flere i hvert firma leser bladet, blir det ganske mange tusen man når i varmebransjen.  

UTGIVELSESPLAN

UTGAVE NR

MATERIELLFRISTER


25.03.2021

nr. 5-2020

12.03-2021

24.04.2021

nr. 1-2021

14.04-2021

26.06-2021

nr. 2-2021

15.06-2021

10.09-2021

nr. 3-2021

01.09-2021

05.11-2021

nr. 4-2021

26.10-2021

07.02-2022

nr. 5-2021

28.01.2022

 


ANNONSEPRISER

STØRRELSE AV A-4-FORMAT

BREDDE x HØYDE I MILLIMETER

4-FARGE - NORSKE KRONER

2/1-side (dobbelside)

        394         x       270

17.797,-  (Utfallende 423 x 297)

1/1-side

        184         x       270

13.185,-

1/2-side

        184         x       133

  9.265,-

1/4-side

          90         x       133

  6.988,-

1/8-side

          90         x         64,5

  4.846

Utfallende

        210         x       297

Ikke pristillegg

Andre varianter på forespørsel

NB! Om vi får materiell som ikke stemmer på centimeteren, er det null problem. Vi strekker og tilpasser det slik at det blir fint. Andre størrelser / b/h-forhold: Etter avtale - ikke tillegg i pris.


Rabatter: Det gis ikke rabatter tilfeldig til noen - alle behandles likt. Rabattmuligheter gjeldende for alle: 20 % ved serie på fem innrykk. Pristillegg: Baksiden: 10 % pristillegg. Utfallende annonser: Ikke pristillegg. Byråprovisjon: Etter avtale.

RABATTMULIGHET AV DE SJELDNE - ENESTE MULIGHET, OG LIK MULIGHET FOR ALLE


5 fortløpende  innrykk gir 20 % rabatt!  Rabatten gis på hver faktura etter hvert innrykk.