Markedinfo 2022 og 2023

Abonnement:

Årsabonnement på Varmenytt i 2022 koster kr. 1265,-. Send en e-post på varmenytt@online.no med adressen du ønsker bladet på, så ordner vi det. Bladet utkommer annen hver måned, med et litt lenger opphold på sommeren. Postlagt opplag er rundt 2100, og siden vi vet at flere i hvert firma leser bladet, blir det ganske mange tusen man når i varmebransjen.  

UTGIVELSESPLAN

UTGAVE NR

MATERIELLFRISTER

14.10-2022

nr. 2-og 3-2022

05.10-2022

16.12-2022

nr. 4-2022

18.11-2022

24.02-2023

nr. 5-2022

10.02-2023

28.04-2023

nr. 1-2023

10.02-2023

30.06-2023

nr. 2-2023

19.06.2023

15.09-2023

nr. 3-2023

04.09.2023

17.11-2023

nr. 4-2023

03.11.2023

02.02-2024

nr. 5-2023

15.02.2024
ANNONSEPRISER

STØRRELSE AV A-4-FORMAT

BREDDE x HØYDE I MILLIMETER

4-FARGE - NORSKE KRONER

2/1-side (dobbelside)

        394         x       270

18.153,-  (Utfallende 423 x 297)

1/1-side

        184         x       270

13.449,-

1/2-side

        184         x       133

  9.450,-

1/4-side

          90         x       133

  7.128,-

1/8-side

          90         x         64,5

  4.943

Utfallende

         210         x       297

Ikke pristillegg

Andre varianter på forespørsel

NB! Om vi får materiell som ikke stemmer på centimeteren, er det null problem. Vi strekker og tilpasser det slik at det blir fint. Andre størrelser / b/h-forhold: Etter avtale - ikke tillegg i pris.


Rabatter: Det gis ikke rabatter tilfeldig til noen - alle behandles likt. Rabattmuligheter gjeldende for alle: 20 % ved serie på fem innrykk. Pristillegg: Baksiden: 10 % pristillegg. Utfallende annonser: Ikke pristillegg. Byråprovisjon: Etter avtale.

RABATTMULIGHET AV DE SJELDNE - ENESTE MULIGHET, OG LIK MULIGHET FOR ALLE


5 fortløpende  innrykk gir 20 % rabatt!  Rabatten gis på hver faktura etter hvert innrykk.